Ugrás a navigációra

Egy/másért: tanulásban akadályozott diákok egyéni fejlesztésének, tehetségsegítésének lehetőségei a dél-alföldi régióban

A tanulási képességeket, eredményeket egy-egy tanuló mozgásállapota, fejlettsége nagymértékben befolyásolja. Célunk az, hogy a tanulásban akadályozottság állapotának sajátosságain belül megismertessük a mozgásjellemzőket, valamint egyfajta gyakorlattárat összeállítva, segítséget nyújthassunk a fejlesztő munkában. Tanulásban akadályozott tanuló.

Az állapot okai az idegrendszer funkcióinak gyengébb működésében keresendők, melyek lehetnek biológiai eredetűek, vagy hátrányos környezet miatt kialakultak. Az állapot tartósan fennáll, kivétel nélkül gyógypedagógiai megsegítést igényel. Az elmaradás nem csak a kognitív funkciók területén észlelhető, de a mozgásfejlődésben és jellemzőikben is. A nagymozgások, a finommotorika, a cselekvés irányítása/tervezése, a téri tájékozódás, a ritmusérzék, a motorikus gátlás és a laterális dominancia területén egyaránt zavarok tapasztalhatók, melyek enyhítésében elengedhetetlen szerepet játszik a megfelelő gyógypedagógiai fejlesztés és a testnevelés órákon történő érdemi munka.

Teljes tanulmány és konferenciakötet: lásd cstolmány.Main menu 2

by Dr. Radut.