Ugrás a navigációra

NTP-SPEC-22-0032

Népi mesterségek és logikai táblás játékok

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért támogatást nyert a Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (mint Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2021-2022. évi cselekvési programja alapján meghirdetett nyílt pályázatot keretében a „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” (A pályázati kategória kódja: NTP-SPEC-22) kategóriában „Népi mesterségek és logikai táblás játékok ” (pályázati azonosító: NTP-SPEC-22-0032) címmel.

A pályázat alapadatai

A pályázat címe: Népi mesterségek és logikai táblás játékok
Pályázati azonosító: NTP-SPEC-22-0032
Megvalósítási időszak: 2022.07.01. – 2023.06.30.
A támogatás összege: 5 000 000 Ft

A pályázati program három tudományterületet érintő tevékenységgel szolgálja a vállalt, komplex szemléletű tehetséggondozó program megvalósítását. A tevékenységek során fejlődnek a résztvevők logikai-matematikai, térbeli-vizuális inter- és intraperszonális képességei.

A programok során nem tantárgyi ismeretek kerülnek feldolgozásra, hanem a „gazdagítás” a cél: a résztvevők egy-egy témával foglalkoznak elmélyülten, komplex megközelítésmódot követelő területeken próbálkoznak problémamegoldással. A programok során direktebben mélységben történő gazdagítás történik:

  • több lehetőséget kínálunk a tehetséges gyerekeknek, tudásuk és képességeik alkalmazására;
  • folyamatos tartalmi „gazdagítás” zajlik, mert a feldolgozandó témákat a tanulókra szabottan szerkesztjük, érdeklődésüket, szükségleteiket figyelembe véve;
  • a feldolgozási képességek „gazdagítása” történik mert a kreatív és kritikus gondolkodás fejlesztése zajlik interdiszciplináris tevékenység közben. Leginkább a tehetségek erős oldalait szeretnénk támogatni, de figyelemmel kísérjük a gyenge oldal fejlesztését is.
  • a program során gondot fordítunk a megfelelő érzelmi légkör kialakítására, mert így képes a tanuló arra a teljesítményre, mely a későbbiekben is motiválttá és eredményeinek megmutatójává teszi.

További információ: https://ntpspec22.diaktanacsado.hu/

 Main menu 2

by Dr. Radut.