Ugrás a navigációra

NEAO-KP-1-2022/10-000032

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért összevont 2022-es szakmai és működési pályázata

Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért támogatást nyert a Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program (2022) „Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.” felhívás keretében „Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért összevont 2022-es szakmai és működési pályázata” címmel.

Az alapítvány célja a Dél-alföldi régió és a DKMT Eurorégió gyermek- és ifjúsági kezdeményezéseit, segíteni és támogatni mindazokat, akik ezért munkálkodnak. Célja jobbítani a gyermekek és fiatalok életminőségét, mentálhigiénés és pszichés egészségét, esélyegyenlőségét; kialakítani az érdekképviselet és az önérvényesítés formáit. Az Alapítvány tevékenyen – oktatói és programrendezői szinten egyaránt – kapcsolódik a közhasznú tevékenységi körébe illő kezdeményezésekhez, programokhoz és akciókhoz. Célunk egy olyan fejlődési út kialakítása, amely egyszerre figyelemmel van a környezet eltartó képességére, a társadalom jólétére és a gazdaság erősítésére, úgy, hogy a célcsoport boldogulása ne menjen az utánunk jövő nemzedékek életkörülményeinek rovására. A szervezet a további, hatékony működése érdekében a támogatásból következő állandó tematikusa folyamatok megvalósítását tervezi:

  1. A gyermekek folyamatos tehetséggondozása valamint számunkra a programok biztosításához elengedhetetlen a folyamatos szervezeti működés fenntartása.
  2. Szervezetünk egyik kiemelt célja a különböző embercsoportok közötti hátrányos megkülönböztetés leküzdése a hiteles információnyújtás, valamint a programjainkon keresztül megvalósuló, közösen átélt élményeken keresztül, növelve az egymás iránti elfogadást és megértést, megteremtve a csoportok közötti esélyegyenlőséget.
  3. A szervezet működési támogatása a szolgáltatások folyamatos fenntartását és működtetést valamint az önkéntesek a programokba célozza meg: szervezet és humánerőforrás fejlesztése valamint a hatékony PR - kommunikációs tevékenység megvalósítása nyomtatott és elektronikus kommunikáció formájában illetve a személyes konzultációk a támogatási időszak alatt megvalósított fórumok által.
  4. A szervezet a működésével – az alapító dokumentumában lefektetetteken és a pályázatban megcélzott működési támogatás bevonásán túl– a működési pályázat megnyerésével a célcsoporton belül hozzá kíván járulni: a célcsoport képességfejlesztéshez, az ifjúsági rendezvények szervezéséhez, értékteremtő kulturális tevékenység, események megvalósításához, a célcsoport készségfejlesztéséhez és a hobbi és szabadidősportok népszerűsítéséhez.

A pályázat alapadatai:

A pályázat címe: Az Alapítvány a Társadalmunk Fenntartható Fejlődéséért összevont 2022-es szakmai és működési pályázata

Pályázati azonosító: NEAO-KP-1-2022/10-000032

Pályázati időszak: 2022.04.01. – 2023.03.31.

A támogatás összege: 2 529 000 FtMain menu 2

by Dr. Radut.